• /´fju:ʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm cho chảy ra, sự nấu chảy ra
  Sự hỗn hợp lại bằng cách nấu chảy ra
  Sự hợp nhất, sự liên hiệp (các đảng phái...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự nóng chảy

  Xây dựng

  nung chảy [sự nung chảy]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự nung chảy, sự nấu chảy

  Y học

  sự dung hợp
  sự gắn liền

  Kỹ thuật chung

  kết hợp
  dung hợp
  nóng chảy
  effective latent heat of fusion
  ẩn nhiệt nóng chảy hiệu dụng
  enthalpy of fusion
  entanpy nóng chảy
  entropy of fusion
  entropy nóng chảy
  faulty fusion
  sự không nóng chảy
  fusion bed
  lớp nóng chảy
  fusion casting
  khuôn đúc nóng chảy
  fusion cones
  côn nóng chảy
  fusion drilling
  sự khoan nhờ nóng chảy
  fusion heat
  nhiệt nóng chảy
  fusion point
  điểm nóng chảy
  fusion splice
  mối ghép bằng nóng chảy
  fusion splice
  mối nối nhờ nóng chảy
  fusion splice
  sự nối bằng nóng chảy
  fusion temperature
  nhiệt độ nóng chảy
  fusion zone
  miền nóng chảy
  fusion zone
  vùng nóng chảy
  heat of fusion
  nhiệt nóng chảy
  heat of fusion
  ẩn nhiệt nóng chảy
  incomplete fusion
  nóng chảy không hoàn toàn
  initial fusion temperature
  nhiệt độ nóng chảy ban đầu
  initial fusion temperature
  nhiệt độ nóng chảy đầu tiên
  latent heat of fusion
  nhiệt nóng chảy
  latent heat of fusion
  ẩn nhiệt nóng chảy
  point of fusion
  điểm nóng chảy
  point of fusion
  nhiệt độ nóng chảy
  zone of fusion
  miền nóng chảy
  sự chảy
  sự hòa nhập
  sự kết hợp
  sự làm chảy
  sự nấu chảy
  sự nóng chảy
  sự nung chảy
  sự tan băng

  Kinh tế

  hợp nhất
  sát nhập
  sự chảy ra
  sự dung hợp

  Địa chất

  sự nóng chảy, sự nấu chảy, sự nung chảy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X