• /midst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giữa
  in the midst of the crowd
  ở giữa đám đông
  there is a malefactor in their midst
  trong bọn họ có một kẻ bất lương


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X