• /ə'mid/

  Thông dụng

  Cách viết khác amidst

  Giới từ

  Giữa, ở giữa ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  amid a remote hamlet alive with such outlaws, her family always abides strictly by all the governmental regulations
  giữa một cái ấp hẻo lánh đầy dãy những kẻ bất lương như thế, gia đình cô ta vẫn luôn nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của chính quyền


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  preposition
  away from , beyond , far from , outside , separate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X