• Điện lạnh

  công tơ điện lượng

  Điện

  đồng hồ ampe-giờ
  ampe giờ kế
  ampe kế giờ

  Giải thích VN: Đồng hồ điện dùng đo ampe/ giờ.

  Điện lạnh

  máy đếm ampe giờ

  Kỹ thuật chung

  máy đo ampe giờ

  Giải thích EN: A device that records the ampere- hours (currentmultiplied by time) for a given circuit at a given point. Giải thích VN: Một thiết bị ghi lại ampe giờ (dòng tính theo giờ) cho một mạch điện xác định ở một điểm xác định.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X