• /ænek'seiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phụ vào; sự thêm vào
  Sự sáp nhập, sự thôn tính

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X