• /in,kɔ:pə'reiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sáp nhập
  To unite (one thing) with something else already in existence
  Ghép 1 thứ gì đó với 1 thứ đã tồn tại sẵn (khác với hợp nhất).
  Sự hợp thành tổ chức, sự hợp thành đoàn thể
  Đoàn thể, liên đoàn

  Chuyên ngành

  Y học

  sự sát nhập, sự hợp nhất

  Kinh tế

  sáp nhập
  sự kết hợp
  sự thành lập công ty
  việc hợp thành tổ chức
  việc thành lập công ty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X