• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lấy vào, ăn vào, tính vào
  sum chargeable to a reserve
  món tiền lấy vào khoảng dự trữ
  this is chargeable to the account of...
  món này tính vào khoản...
  Phải chịu, phải chịu phí tổn; phải nuôi nấng
  repairs chargeable on the owner
  tiền sửa chữa do chủ chịu
  Bắt phải chịu (một thứ thuế)
  Có thể bắt tội, có thể buộc tội; có thể tố cáo được

  Nguồn khác

  Xây dựng

  chịu phí tổn

  Kinh tế

  bắt phải chịu
  phải chịu phí tổn
  tính vào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X