• (đổi hướng từ Antagonized)
  /æn´tægə¸naiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác antagonise

  Ngoại động từ

  Gây phản tác dụng; trung hoà (lực)
  Gây nên đối kháng, gây mối thù địch; làm cho (ai) phản đối, làm cho (ai) phản kháng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chống lại, phản kháng, phản đối

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  agree , aid , help

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X