• /ri´pel/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đẩy đi xa; đẩy lùi
  to repel an attack
  đẩy lùi một cuộc tấn công
  Khước từ, cự tuyệt
  to repel a proposal
  khước từ một đề nghị
  Làm khó chịu, gây ra cảm giác khó chịu, làm cho không ưa, làm tởm
  his language repels me
  lời lẽ của nó làm tôi khó chịu
  (vật lý) đẩy
  that piece of metal repels the magnet
  miếng kim loại ấy đẩy nam châm
  North magnetic poles repel (each other)
  cực bắc của các thanh nam châm đẩy (lẫn nhau)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) thắng (đối phương)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đẩy lùi

  Kỹ thuật chung

  đẩy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X