• /´nju:trə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác neutralise

  Ngoại động từ

  (quân sự) trung lập hoá
  (hoá học) trung hoà
  to neutralize an acid
  trung hoà một axit
  Làm mất tác dụng, vô hiệu hóa
  to neutralize a poison
  làm chất độc mất tác dụng


  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm trung ho

  Hóa học & vật liệu

  làm trung hòa

  Xây dựng

  trung lập hóa

  Điện lạnh

  trung hòa
  trung tính hóa

  Kinh tế

  trung hòa
  trung lập hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X