• Kỹ thuật chung

  lớp phủ khử phản xạ
  lớp phủ tiêu phản
  sơn chống phản hồi

  Giải thích EN: Surface treatment with dielectric material to reduce the reflection of electromagnetic radiation while increasing light transmission. Giải thích VN: Bề mặt được xử lý với những vật liệu điện môi để giảm sự phản lại của sóng điện từ trong khi nâng cao khả năng truyền ánh sáng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X