• /´æpitəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác appetency

  Danh từ

  Lòng thèm muốn, lòng ham muốn, lòng khao khát
  to have an appetence of (for, after) something
  ham muốn cái gì
  Appetence for lòng ham thích; ý hướng (về cái gì)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X