• /ˈæpɪˌtaɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngon miệng, sự thèm ăn
  to give an appetite
  làm thèm ăn, làm cho ăn ngon miệng
  to spoil (take away) someone's appetite
  làm ai ăn mất ngon
  to eat with appetite; to have a good appetite
  ăn ngon miệng
  to have a poor appetite
  ăn không ngon miệng, không thấy thèm ăn
  Lòng thèm muốn, lòng ham muốn, sự khao khát
  appetite for reading
  sự ham đọc sách

  Cấu trúc từ

  appetite comes with eating
  (tục ngữ) càng ăn càng thấy ngon miệng; càng có càng muốn thêm, được voi đòi tiên
  sexual appetite
  tình dục

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  apatit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X