• /jen/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng yên (tiền Nhật bản)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự thèm muốn, sự thèm thuồng

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thèm, thèm thuồng
  at any time, they yen for heroin
  lúc nào chúng cũng thèm ma túy

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đồng yên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  dislike , hate , hatred

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X