• (đổi hướng từ Apprised)
  /ə´praiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cho biết, báo cho biết
  to apprise somebody of something
  báo cho ai biết cái gì
  to be apprised of something
  biết cái gì, có ý thức về cái gì

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X