• /in'laitn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm sáng tỏ, mở mắt cho (ai, về vấn đề gì...)
  ( (thường) động tính từ quá khứ) giải thoát cho (ai) khỏi sự ngu dốt, giải thoát cho (ai) khỏi sự mê tín...
  (thơ ca) soi sáng, rọi đèn

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X