• /ə´kweint/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm quen
  to acquaint oneself with something
  tự mình làm quen với cái gì
  to be acquainted with somebody
  quen biết ai
  to get (become) acquainted with
  trở thành quen thuộc với
  Báo, cho biết, cho hay
  to acquaint somebody with a piece of news
  báo cho ai biết một tin gì
  to acquaint somebody with a fact
  cho ai biết một sự việc gì

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X