• /in'fo:m/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Báo tin cho; cho biết
  to inform the casualty ward about a car accident
  báo cho phòng cấp cứu biết một vụ tai nạn xe hơi
  Truyền cho (ai...) (tình cảm, đức tính...)
  to inform someone with the thriftiness
  truyền cho ai tính tiết kiệm

  Nội động từ

  Cung cấp tin tức
  Cung cấp tài liệu (để buộc tội cho ai)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thông tin, truyền dữ kiện, thông báo

  Kỹ thuật chung

  báo
  thông báo
  thông tin
  truyền dữ liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X