• /´eikwiəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nước; có nước
  aqueous solution
  (hoá học) dung dịch nước
  (địa lý,địa chất) do nước tạo thành
  aqueous rock
  đá do nước tạo thành

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  do nước tạo thành

  Hóa học & vật liệu

  ở thể nước

  Điện lạnh

  có nước

  Kỹ thuật chung

  ngậm nước
  aqueous soil
  đất ngậm nước
  nước
  aqueous amulsion
  nhũ tương nước
  aqueous deposit
  trầm tích do nước
  aqueous dispersion
  sự phân tán nước
  aqueous emulsion
  nhũ tương trong nước
  aqueous pH
  pha nước
  aqueous phase
  pha nước
  aqueous rock
  đá do nước tạo thành
  aqueous salt solution
  dung dịch nước muối
  aqueous soil
  đất ngậm nước
  aqueous soluble oil
  dầu tan trong nước
  aqueous solution
  dung dịch chứa nước
  aqueous solution
  dung dịch nước
  non-aqueous
  không có nước
  non-aqueous
  không nước

  Kinh tế

  nước
  aqueous emulsion
  nhũ tương nước
  aqueous phase
  pha nước
  aqueous solution
  dung dịch nước

  Địa chất

  (thuộc) nước, dạng nước, có nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X