• /dis´pə:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giải tán, sự phân tán
  (hoá học) chất làm phân tán
  Sự xua tan, sự làm tản mạn, sự làm tan tác; sự tan tác
  Sự rải rác, sự gieo vãi
  Sự gieo rắc, sự lan truyền (tin đồn)
  (vật lý) sự tán sắc; độ tán sắc
  atomic dispersion
  độ tán sắc nguyên tử
  acoustic dispersion
  sự tản sắc âm thanh
  (hoá học) sự phân tán; độ phân tán

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tiêu tán, sự tán xạ; (thống kê ) sự phân tán
  dispersion of waces
  sự tán sóng
  acoustic dispersion
  âm tán
  hypernormal dispersion
  sự tiêu tánh siêu chuẩn tắc

  Điện lạnh

  sự tản mạn

  Kỹ thuật chung

  độ phân tán
  specific dispersion
  độ phân tán riêng
  độ tán sắc
  phân tán
  aqueous dispersion
  sự phân tán nước
  coefficient of dispersion
  hệ số phân tán
  colloidal dispersion
  phân tán keo
  degree of dispersion
  độ phân tán
  dispersion agent
  chất phân tán
  dispersion coefficient
  hệ số phân tán
  dispersion discharge
  miệng xả phân tán
  dispersion fuel
  nhiên liệu phân tán
  dispersion grating
  mạng phân tán
  dispersion limit
  giới hạn phân tán
  dispersion machine
  chất làm phân tán
  dispersion medium
  môi trường phân tán
  electro-dispersion
  điện phân tán
  facility dispersion
  sự phân tán phương tiện
  function dispersion
  hàm phân tán
  horizontal dispersion
  phân tán ngang
  inclined dispersion
  phân tán nghiêng
  measure of dispersion
  độ phân tán
  molecular dispersion
  phân tán phân tử
  oil dispersion
  phân tán trong dầu
  pulse dispersion
  sự phân tán xung động
  random dispersion interval
  khoảng phân tán ngẫu nhiên
  seismic dispersion
  phân tán động đất
  sound dispersion
  sự phân tán âm
  specific dispersion
  độ phân tán riêng
  thermal dispersion
  phân tán nhiệt
  vertical dispersion
  sự phân tán dọc
  sự khuếch tán
  sự phân tán
  aqueous dispersion
  sự phân tán nước
  facility dispersion
  sự phân tán phương tiện
  pulse dispersion
  sự phân tán xung động
  sound dispersion
  sự phân tán âm
  vertical dispersion
  sự phân tán dọc
  sự tán sắc
  sự tán xạ
  sự tiêu tán
  acoustic dispersion
  sự tiêu tán âm thanh
  material dispersion
  sự tiêu tán vật chất
  tán sắc

  Kinh tế

  sự phân tán
  dispersion of date
  sự phân tán dữ liệu
  moisture dispersion
  sự phân tán ẩm
  water dispersion
  sự phân tán ẩm

  Địa chất

  sự phân tán, sự tán sắc

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X