• /i´mʌlʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) thể sữa, nhũ tương

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  nhũ

  Điện tử & viễn thông

  nhũ tượng
  sensitive emulsion
  nhũ tương cảm quang

  Kỹ thuật chung

  nhũ tương
  acid emulsion
  nhũ tương axit
  alkaline emulsion
  nhũ tương kiềm
  anionic emulsion
  nhũ tương anion
  aqueous emulsion
  nhũ tương trong nước
  asphalt emulsion
  nhũ tương bitum
  bitumen emulsion
  nhũ tương bitum
  bituminous road emulsion
  nhũ tương đường bitum
  breaking of emulsion
  phân lớp nhũ tương
  creaming of emulsion
  bồng bềnh của nhũ tương
  crude oil emulsion
  nhũ tương dầu thô
  cutting oil emulsion
  nhũ tương dầu cắt
  electron sensitive emulsion
  nhũ tương chạy electron
  emulsion adhesive
  keo nhũ tương
  emulsion batch number
  số lô nhũ tương
  emulsion binder
  chất kết dính nhũ tương
  emulsion breaker
  thiết bị khử nhũ tương
  emulsion breaking agent
  chất khử nhũ tương
  emulsion coating
  lớp phủ nhũ tương
  emulsion machine
  máy làm nhũ tương
  emulsion number
  chỉ số nhũ tương
  emulsion paint
  sơn nhũ tương
  emulsion polymerization
  polime hóa nhũ tương
  emulsion polymerization
  sự polime hóa nhũ tương
  emulsion separation
  sự phân lớp nhũ tương
  emulsion side
  mặt tráng nhũ tương
  emulsion sludge
  cặn nhũ tương
  emulsion slurry
  nhũ tương đường giao thông
  emulsion test
  phép khử nhũ tương
  emulsion test
  phép thử nhũ tương
  emulsion test
  phép xác định nhũ tương
  infrared emulsion
  nhũ tương hồng ngoại
  infrared emulsion
  nhũ tương nhạy hồng ngoại
  infrared-sensitive emulsion
  nhữ tương hồng ngoại
  infrared-sensitive emulsion
  nhữ tương nhạy hồng ngoại
  nuclear emulsion
  nhũ tương hạt nhân
  oil emulsion
  nhũ tương dầu
  oil-in-water emulsion
  nhũ tương dầu trong nước
  orthochromatic emulsion
  nhũ tương ảnh chính sắc
  panchromatic emulsion
  nhũ tương ảnh toàn sắc
  photographic emulsion
  nhũ tương ảnh
  printing-out emulsion
  nhũ tương bản in
  reverse emulsion
  nhũ tương nghịch
  road tar emulsion
  nhũ tương nhựa đường
  sensitive emulsion
  nhũ tương cảm quang
  sensitive emulsion
  nhũ tương nhạy ánh sáng
  silver chloride emulsion
  nhũ tương bạc clorua
  silver halide emulsion
  nhũ tương bạc clorua
  stable emulsion
  nhũ tương bền
  steam emulsion test
  phép thử, sự thử nhũ tương bằng hơi nước, trong môi trường hơi nước
  tar emulsion
  nhũ tương hắc ín
  tar emulsion
  nhũ tương nhựa đường
  true emulsion
  nhũ tương thực
  water-in-oil emulsion
  nhũ tương nước trong dầu
  waterproofing emulsion
  nhũ tương không thấm nước
  wax emulsion
  nhũ tương parafin
  wax emulsion
  nhũ tương sáp

  Kinh tế

  chất tạo nhũ tương
  nhũ tương
  aqueous emulsion
  nhũ tương nước
  clear beverage emulsion
  nhũ tương của đồ uống trong
  creamy emulsion
  nhũ tương dầu thực vật
  emulsion curing
  sự ướp muối trạng thái nhũ tương
  fat emulsion
  nhũ tương beo
  fat emulsion
  nhũ tương mỡ
  fat-in-water emulsion
  nhũ tương nước mỡ
  margarine emulsion
  nhũ tương dầu thực vật
  oil-in-water emulsion
  nhũ tương nước dầu
  thể sữa

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  nhũ tương, thể sữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X