• Kỹ thuật chung

    lỗ tâm

    Giải thích EN: The hole in the center of a grinding or cutting wheel that allows the wheel to be mounted on an arbor. Giải thích VN: Là cái lỗ ở giữa bánh xay hoặc cắt cho phép bánh lăn trên trục.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X