• Xây dựng

  cửa nhận ánh sáng
  khu vực ánh sáng

  Giải thích EN: A light source used to illuminate a significant area with large dimensions in two directions, such as a bay window. Giải thích VN: Một nguồn ánh sáng dùng để chiếu sáng một khu vực có phạm vi lớn thường là theo hai chiều, ví dụ như cửa hồi.

  lỗ nhận ánh sáng
  ô nhận ánh sáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X