• /I'lumineɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chiếu sáng, rọi sáng, soi sáng
  a room illuminated by neon lights
  căn buồng có ánh đèn nê ông rọi sáng
  Treo đèn kết hoa
  to illuminate the city for the holiday
  treo đèn kết hoa khắp thành phố để đón mừng ngày lễ
  Sơn son thiếp vàng, tô màu rực rỡ (chữ đầu một chương sách...)
  Làm sáng tỏ, giải thích, giảng giải
  to illuminate difficult passages in an old book
  giảng giải những đoạn khó trong một cuốn sách cổ
  Làm sáng mắt, làm sáng trí, mở mang trí óc cho, khai trí cho
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm rạng rỡ

  Nội động từ

  Chiếu sáng, soi sáng

  Hình thái từ

  Toán & tin

  làm sáng, chiếu sáng

  Kỹ thuật chung

  rọi sáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X