• (đổi hướng từ Arraigning)
  /ə´rein/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Luận tội, buộc tội, tố cáo; thưa kiện
  Công kích, công khai chỉ trích (một ý kiến, một người nào)
  Đặt vấn đề nghi ngờ (một lời tuyên bố, một hành động)

  hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X