• /'sʌmən/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gọi đến, mời đến, triệu đến; triệu tập (một cuộc họp..)
  Tụ họp (bạn bè..)
  Kêu gọi (một thành phố...) đầu hàng
  Tập trung, dồn (can đảm)
  to summon up one's courage
  tập trung hết can đảm
  to summon up one's strength
  dồn hết sức lực
  ( + up) gợi ra; gợi lên (điều gì trong trí óc)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  triệu tập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X