• (đổi hướng từ Arrogateing)
  /´ærə¸geit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Yêu sách láo, đòi bậy
  to arrogate something to oneself
  yêu sách láo cho mình cái gì
  Nhận bậy, chiếm bậy (cái gì...)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X