• /eks´proupri¸eit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tước, chiếm đoạt (đất đai, tài sản...), truất hữu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sung công

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chiếm đoạt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X