• /si´kwestə/

  Thông dụng

  Động từ

  Để riêng ra, cô lập
  to sequester oneself from the world
  sống cô lập, sống ẩn dật
  (pháp lý) tịch thu tạm thời (tài sản của người thiếu nợ)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cách ly
  cách nhiệt
  tách ra

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X