• /pri'zju:m/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cho là, coi như là; đoán chừng,ước đoán
  I presume that he will do it
  tôi cho là nó sẽ làm việc đó
  I presume this decision to be final
  quyết định đó tôi cho là cuối cùng

  Nội động từ

  Dám, đánh bạo, mạo muội; may
  I presume to give you a piece of advice?
  tôi xin mạo muội góp với anh một ý được chăng?
  ( + on, upon) lợi dung, lạm dụng
  to presume upon someone's acquaitance
  lợi dụng sự quen biết với ai
  to presume on someone's good nature
  lợi dụng lòng tốt của ai
  Tự phụ, quá tự tin

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giả sử, giả định

  Kỹ thuật chung

  giả định
  giả sử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X