• /¸æspi´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nguyện vọng, khát vọng
  Sự hít vào, sự thở vào
  Sự hút (hơi, chất lỏng...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hút
  sự hút

  Kinh tế

  sự thổi khí

  Địa chất

  sự hút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X