• /¸inkli´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) inclining
  Sự nghiêng, sự cúi
  an inclination of the head
  sự cúi đầu (chào...)
  Dốc; độ nghiêng
  the inclination of a roof
  độ dốc của mái nhà

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự dốc

  Điện lạnh

  độ khuynh

  Kỹ thuật chung

  độ dốc mái
  độ dốc
  độ nghiêng
  engine inclination indicator
  kim báo độ nghiêng của máy
  equal-inclination fringe
  vân đồng độ nghiêng
  inclination of an orbit (ofan earth satellite)
  độ nghiêng quỹ đạo (của vệ tinh trái đất)
  inclination of drill holes
  độ nghiêng lỗ khoan
  inclination of ecliptic
  độ nghiêng của đường hoàng đạo
  inclination of orbit
  độ nghiêng của quỹ đạo
  inclination of pipes
  độ nghiêng của ống
  inclination of slope
  độ nghiêng bờ dốc
  inclination of wall
  độ nghiêng của tường
  kingbolt inclination
  độ nghiêng bulông chính
  kingbolt inclination
  độ nghiêng chốt chính
  kingbolt inclination
  độ nghiêng trục chính
  kingbolt inclination
  độ nghiêng trục lái
  kingpin inclination
  độ nghiêng bulông chính
  kingpin inclination
  độ nghiêng chốt chính
  kingpin inclination
  độ nghiêng trục chính
  kingpin inclination
  độ nghiêng trục lái
  orbit inclination
  độ nghiêng cửa quỹ đạo
  orbit inclination
  độ nghiêng quỹ đạo
  slope inclination
  độ nghiêng của mái dốc
  steering axis inclination
  độ nghiêng bulông chính
  steering axis inclination
  độ nghiêng chốt chính
  steering axis inclination
  độ nghiêng trục chính
  steering axis inclination
  độ nghiêng trục lái
  tool cutting-edge inclination
  độ nghiêng cắt chính của dao
  tooth inclination
  độ nghiêng của răng
  working cutting-edge inclination
  độ nghiêng lưỡi cắt làm việc
  độ từ khuynh
  dốc
  đường dốc xuống
  góc nghiêng
  angle of inclination (ofcollector)
  góc nghiêng (của bộ gom)
  angle of inclination of the earth's magnetic field
  góc nghiêng của từ trường địa từ
  inclination of a line in the plane
  góc nghiêng của đường thẳng trong mặt phẳng
  inclination of a line in the space
  góc nghiêng của đường thẳng trong không gian
  steering axis inclination (SAI)
  góc nghiêng trụ quay đứng
  steering-swivel inclination
  góc nghiêng trụ quay đứng
  swivel axis inclination
  góc nghiêng trụ quay đứng
  góc vát
  mái dốc
  sự nghiêng
  inclination (of [a] satellite orbit)
  sự nghiêng (quỹ đạo bay của vệ tinh)
  sườn dốc
  sườn vòm

  Địa chất

  dốc, độ dốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X