• /voʊˈkeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( + for/to something) thiên hướng (cảm thấy mình được hướng tới và có đủ khả năng về một loại công việc nào đó, nhất là về xã hội, (tôn giáo))
  to have vocation for music
  có thiên hướng về nhạc
  ( + for something) năng khiếu (sự ưa thích hay khả năng tự nhiên đối với một loại công việc nào đó)
  he has little vocation for teaching
  anh ấy có ít năng khiếu về dạy học
  Nghề nghiệp của con người
  to choose a vocation
  chọn nghề, chọn ngành

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghề nghiệp

  Kinh tế

  nghề nghiệp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X