• /¸emju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thi đua
  to promote an emulation movement among the nation-wide universities
  phát động một phong trào thi đua giữa các trường đại học trên toàn quốc
  Sự ganh đua, cạnh tranh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mô phỏng
  Asynchronous Terminal Emulation (ATE)
  mô phỏng đầu cuối không đồng bộ
  circuit emulation
  mô phỏng mạch
  circuit emulation service
  dịch vụ mô phỏng mạch
  Circuit Emulation Service (ATM) (CES)
  dịch vụ mô phỏng mạch
  DOS Emulation (DOSEM)
  Mô phỏng DOS
  emulation (vs)
  sự mô phỏng
  emulation board
  bảng mô phỏng
  emulation mode
  chế độ mô phỏng
  emulation program
  chương trình mô phỏng
  Emulation Programme (EP)
  chương trình mô phỏng
  Emulation Sensing Processor (EPS)
  bộ xử lý cảm nhận mô phỏng
  Emulation Sensing Processor (ESP)
  bộ xử lý giác quan mô phỏng
  EP (emulationprogram)
  chương trình mô phỏng
  In-Circuit Emulation (ICE)
  mô phỏng trong mạch
  LAN emulation
  mô phỏng mạng LAN
  LAN Emulation (LANE)
  Mô phỏng LAN
  LAN Emulation (LE)
  Mô phỏng LAN
  LAN Emulation Address Resolution Protocol (LE-ARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ mô phỏng LAN
  LAN Emulation Client (LEC)
  Máy khách của mô phỏng LAN
  LAN Emulation Client Identifier (LECID)
  Phần tử nhận dạng khách hàng mô phỏng LAN
  LAN Emulation Configuration Server (LECS)
  Server cấu hình mô phỏng LAN
  LAN Emulation Network-to-Network Interface (LENNI)
  giao diện mạng-mạng của mô phỏng LAN
  LAN Emulation Server (LES)
  Server mô phỏng LAN
  LAN Emulation User-to-Network Interface (L-UNI)
  Giao diện người dùng-Mạng của mô phỏng LAN
  partitioned emulation programming extension
  sự lập trình mô phỏng phân chia
  Partitions Emulation Program (PEP)
  chương trình mô phỏng từng phần
  PEP (partitionedemulation programming)
  sự lập trình mô phỏng phân chia
  printer emulation
  sự mô phỏng máy in
  Remote Terminal Emulation (RTE)
  mô phỏng đầu cuối từ xa
  terminal emulation
  mô phỏng thiết bị cuối
  Terminal Emulation Link Network (TELNET)
  mạng kết nối mô phỏng đầu cuối
  Unix RSCS Emulation Protocol (protocol) (UREP)
  Giao thức mô phỏng RSCS của Unix
  sự mô phỏng
  printer emulation
  sự mô phỏng máy in

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X