• Thông dụng

  Tính từ
  Hoàn toàn biết về (cái gì), có những thông tin mới nhất
  I ỵdon't feel entirely au courant with the situation.
  Tôi cảm thấy hoàn toàn không biết gì về thời cuộc.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X