• /´ɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ
  Cái gì
  if you have aught to say
  nếu anh có cái gì muốn nói
  Phó từ
  (từ cổ,nghĩa cổ) chút nào, chút gì, chừng mực nào; một mặt nào đó
  for aught I know
  trong chừng mực mà tôi biết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  nil , null , anything , cipher , nothing , zero , zilch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X