• /nʌl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô hiệu, không có hiệu lực
  null and void
  không còn hiệu lực nữa, không còn giá trị nữa (đạo luật, tờ di chúc, chứng thư, hiệp ước...)
  Vô dụng, vô giá trị
  Không có cá tính, không biểu lộ tâm tính
  (toán học) bằng không, không

  Danh từ

  Chữ dùng để đánh lạc hướng (trong mật mã)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Số không, bằng không

  Toán & tin

  làm bằng không
  giá trị null

  Xây dựng

  độ không

  Điện

  hư điểm

  Giải thích VN: Điểm 0, độ 0.

  Kỹ thuật chung

  không có
  ký tự NUL
  ký tự rỗng
  ký tự trống
  null character string
  chuỗi ký tự trống
  số không
  null entry
  sự nhập số không
  null function
  hàm số không
  null method
  phương pháp số không
  null method `
  phương thức số không
  null sequence
  dãy số không
  null-balance recorder
  máy ghi cân bằng số không
  rỗng
  empty string (nullstring)
  chuỗi rỗng
  null address
  địa chỉ rỗng
  null byte
  byte rỗng
  null character
  kí tự rỗng, dấu cách
  null character
  ký tự rỗng
  null cycle
  chu kỳ rỗng
  null field
  trường rỗng
  null hypothesis
  giả thiết rỗng
  null instruction
  lệnh rỗng
  null line
  dòng rỗng
  null list
  danh sách rỗng
  null modem
  môđem rỗng
  null name
  tên trống, tên rỗng
  null pattern
  mẫu rỗng
  null pointer
  con trỏ rỗng
  null record
  bản ghi rỗng
  null resources
  tài nguyên rỗng
  null set
  tập (hợp) rỗng
  null set
  tập hợp rỗng
  null string
  chuỗi rỗng
  null system
  hệ rỗng
  null type
  kiểu rỗng
  null value
  giá trị rỗng
  triệt tiêu
  null indicator
  biểu thị triệt tiêu
  vô hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X