• /nil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Không
  two goals to nil
  hai không, hai bàn thắng (bóng đá)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điểm không
  số không

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  naught , nihil , nix * , none , nothing , nought , zero , nonexistent
  noun
  null

  Từ trái nghĩa

  adjective
  existent , existing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X