• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Đo lường & điều khiển

  tự tương thích

  Giải thích EN: The ability of a machine to adapt to its environment by accepting commands, analyzing the input of sensors, and using the data to carry out preplanned operations. Giải thích VN: Khả năng của máy thích nghi với môi trường bằng cách nhận lệnh, phân tích tín hiệu vào các cảm biến, sử dụng dữ liệu để đưa ra hoạt động định trước.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X