• /ə´dæpt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tra vào, lắp vào
  to adapt one thing to another
  tra vật này vào vật kia
  Phỏng theo, sửa lại cho hợp
  difficult books are often adapted for use in schools
  những sách khó thường được sửa lại cho hợp với trường học
  a play adapted from a novel
  một vở kịch phỏng theo một cuốn tiểu thuyết
  a novel adapted for the stage
  một cuốn tiểu thuyết được sửa lại để đưa lên sân khấu
  Làm thích nghi, làm thích ứng
  to adapt oneself to circumstances
  tự mình thích nghi với hoàn cảnh

  Nội động từ

  Thích nghi (với môi trường...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tiếp hợp vào
  tra

  Kỹ thuật chung

  lắp
  lắp vào

  Kinh tế

  thích hợp
  thích nghi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X