• (đổi hướng từ Sensors)
  /'sensə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật), (vật lý) phần tử nhạy; cái cảm biến
  smoke sensors warned us of the fire
  cái cảm biến khói báo cho chúng ta biết có lửa cháy

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cái cảm biến, bộ cảm nhận,phần tử nhậy

  Cơ khí & công trình

  phần tử thụ cảm

  Toán & tin

  bộ nhận biết
  tape break sensor
  bộ nhận biết đứt băng
  tape level sensor
  bộ nhận biết mức băng
  bộ phận thụ cảm

  Xây dựng

  phần từ mẫn cảm

  Điện tử & viễn thông

  bộ đầu đọc

  Điện lạnh

  máy cảm biến

  Kỹ thuật chung

  bộ cảm biến

  Giải thích EN: The component of an instrument that converts an input signal into a quantity that is measured by another part of the instrument and changed into a useful signal for an information-gathering system. Also, SENSING ELEMENT. Giải thích VN: Một phần của một thiết bị dùng để chuyển đổi tín hiệu vào sang số lượng mà được đo bởi một bộ phận khác của thiết bị và chuyển tín hiệu sang một loại tín hiệu có ích cho một hệ thống thu thập thông tin.

  acceleration sensor
  bộ cảm biến gia tốc
  acoustic sensor
  bộ cảm biến âm thanh
  air flow sensor
  bộ cảm biến dòng không khí
  Contact Image Sensor (CIS)
  bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc
  contact sensor
  bộ cảm biến tiếp xúc
  electric sensor
  bộ cảm biến điện
  electrochemical sensor
  bộ cảm biến điện hóa
  end-or-tape sensor
  bộ cảm biến cuối băng
  Fibre Optic Rate Sensor (FORS)
  bộ cảm biến tốc độ sợi quang
  fingerprint sensor
  bộ cảm biến dấu tay
  fluidic flow sensor
  bộ cảm biến dòng chất lỏng
  fluidic sensor
  bộ cảm biến lỏng
  force sensor
  bộ cảm biến lực
  Geostationary Earth Climate Sensor (GECS)
  bộ cảm biến khí hậu trái đất địa tĩnh
  heat sensor
  bộ cảm biến nhiệt
  image sensor
  bộ cảm biến hình ảnh
  inertial sensor
  bộ cảm biến quán tính
  laser sensor
  bộ cảm biến laze
  light sensor
  bộ cảm biến ánh sáng
  Linear Self Scanning Sensor (LISS)
  bộ cảm biến tự quét tuyến tính
  multicolour sensor
  bộ cảm biến đa màu
  optical sensor
  bộ cảm biến quang
  Optical Sensor (OPS)
  bộ cảm biến quang
  optical sensor signal
  tín hiệu bộ cảm biến quang
  oxygen sensor
  bộ cảm biến ô-xy
  paper sensor
  bộ cảm biến giấy
  proximity sensor
  bộ cảm biến độ gần
  radar sensor
  bộ cảm biến rađa
  remote sensor
  bộ cảm biến từ xa
  RF sensor
  bộ cảm biến RF
  RF sensor
  bộ cảm biến tần số vô tuyến (vô tuyến vũ trụ)
  Sea-Viewing of Wide Field Sensor (akaSeaWiFS) (SEAWIFS)
  Quan sát biển của bộ cảm biến phạm vi rộng (cũng có thể viết tắt SeAWiFS)
  sensor system
  nhóm bộ cảm biến
  sensor system
  hệ thống bộ cảm biến
  shutdown sensor
  bộ cảm biến dừng (tàu vũ trụ)
  solar sensor
  bộ cảm biến mặt trời
  solid-state image sensor
  bộ cảm biến ảnh mạch rắn
  star sensor
  bộ cảm biến sao
  sun sensor
  bộ cảm biến mặt trời
  tactile sensor
  bộ cảm biến tiếp xúc
  tactile sensor
  bộ cảm biến xúc giác
  tape break sensor
  bộ cảm biến đứt băng
  tape level sensor
  bộ cảm biến mức băng
  temperature sensor
  bộ cảm biến nhiệt độ
  touch sensor
  bộ cảm biến tiếp xúc
  touch sensor
  bộ cảm biến xúc giác
  Wide Field Sensor (WIFS)
  bộ cảm biến trường rộng
  bộ chuyển đổi
  bộ dò
  bộ nhận cảm
  cái cảm biến
  đầu dò
  mẫn tử
  phần tử cảm biến
  phần tử nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X