• Đo lường & điều khiển

    hệ thống truyền tải điều khiển tự động

    Giải thích EN: A computer-controlled transport system used to move workpieces to predetermined locations within a flexible manufacturing system. Giải thích VN: Hệ thống điều khiển bằng máy tính để vận chuyển các vật đến các vị trí định trước trong một hệ thống sản xuất linh hoạt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X