• Cơ khí & công trình

    kiểm tra bộ phận tự động

    Giải thích EN: The use of sensors, data bases, and automatic handling devices to determine the acceptability of a part or product. Giải thích VN: Là việc sử dụng bộ cảm biến, và các công cụ điều khiển tự động để xác định khả năng chấp nhận được của một bộ phận hay của toàn bộ sản phẩm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X