• /´hændliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách trình bày, diễn xuất (tác phẩm (sân khấu))
  Tội chứa chấp hàng ăn cắp
  Quá trình tiến hành công việc mua bán (đóng gói đưa lên tàu cho người tiêu thụ)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) điều khiển, xử lý, chỉnh lý
  data handling
  chỉnh lý các dữ kiện
  information handling
  xử lý tin

  Xây dựng

  sự điều khiển, sự vận hành, sự xử lý

  Cơ - Điện tử

  Sự điều khiển, sự vận hành, sự xử lý

  Điện lạnh

  sự xử lí

  Kỹ thuật chung

  chỉnh lý
  điều khiển
  BHR (blockhandling routine)
  thủ tục điều khiển khối
  block handling routine (BHR)
  thủ tục điều khiển khối
  EMH (expeditedmessage handling)
  sự điều khiển thông báo xúc tiến
  file-handling routine
  trình điều khiển tệp
  gate handling
  sự điều khiển van
  ship handling
  sự điều khiển tàu
  gia công
  concrete handling equipment
  thiết bị gia công bê tông
  sự chỉnh lý
  sự chuyển hàng
  sự chuyển vận

  Giải thích EN: 1. the process of manually or mechanically moving a manufactured object through any stage of production or distribution.the process of manually or mechanically moving a manufactured object through any stage of production or distribution. 2. the means by which this is done for any particular object.the means by which this is done for any particular object. Giải thích VN: 1. quá trình di chuyển bằng tay hay bằng máy một vật được sản xuất qua các giai đoạn sản xuất hay phân phối. 2. các phương pháp mà việc này được thực hiện đối với một vật bất kỳ.

  sự điều khiển
  EMH (expeditedmessage handling)
  sự điều khiển thông báo xúc tiến
  gate handling
  sự điều khiển van
  ship handling
  sự điều khiển tàu
  sự gia công
  sự làm hàng
  sự quản lý
  file handling
  sự quản lý tệp
  sự thao tác
  sự vận chuyển
  material handling
  sự vận chuyển vật liệu
  sự vận hành
  sự xếp tải
  sự xử lý
  thao tác
  handling and treatment installation for liquid waters
  trạm thao tác và xử lý chất lỏng thải ra
  thủ thuật

  Kinh tế

  sự điều khiển
  in-process handling
  sự điều khiển sản phẩm
  sự sản xuất
  sự vận chuyển
  bulk handling
  sự vận chuyển không bao bì
  grain handling
  sự vận chuyển ngũ cốc
  hydraulic handling
  sự vận chuyển thủy lực
  in-plant handling
  sự vận chuyển trong nhà máy
  interfloor handling
  sự vận chuyển giữa các tầng
  pneumatic handling
  sự vận chuyển bằng khí động học

  Địa chất

  sự quản lý, sự điều khiển, sự xử lý, sự điều phối, sự vận chuyển, sự xúc chuyển, sự chất tải, sự bốc xếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X