• (đổi hướng từ Pioneering)
  /,paiə'niə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) người tiên phong, người mở đường ( (thường) là công binh)
  Người khai hoang; người đi tiên phong, người đi đầu (trong một công cuộc gì); nhà thám hiểm đầu tiên
  pioneer wagons
  (thuộc ngữ) chiếc xe ngựa của người đi khẩn hoang
  pioneers in space
  những nhà thám hiểm đầu tiên trong không gian
  young pioneer
  thiếu niên tiền phong
  Đội mở đường; toán tiền tiêu

  Ngoại động từ

  Mở, khai phá (đường...)
  Đi tiên phong (một công việc gì...)

  Nội động từ

  Là người mở đường, là người đi tiên phong

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X