• (đổi hướng từ Awaiting)
  /ə'weit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đợi, chờ đợi
  to await somebody
  đợi ai
  to await a decision
  chờ đợi sự quyết định
  Để dự trữ cho, dành cho
  great honours await him
  những vinh dự lớn đã dành sẵn cho anh ta, những vinh dự lớn đang chờ đợi anh ta

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đợi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X