• /swet/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mồ hôi
  a vest damp with sweat
  áo ướt đẫm mồ hôi
  by the sweat of one's brow
  bằng mồ hôi nước mắt của mình
  Mồ hôi; hơi ẩm (do sự ngưng tụ trên kính, tường, nắp nồi..)
  ( a sweat) sự ra mồ hôi; sự làm đổ mồ hôi; tình trạng đổ mồ hôi
  nightly sweats
  sự ra mồ hôi trộm
  a sweat will do him good
  cứ xông cho ra mồ hôi là anh ấy khỏi
  they say a good sweat will cure a cold
  người ta cho rằng toát được mồ hôi ra là khỏi cảm lạnh
  (thông tục) công việc vất vả, công việc khó nhọc
  he cannot stand the sweat of it
  anh ta không chịu được vất vả
  ( a sweat) công việc (bài toán..) đòi hỏi nhiều cố gắng
  Sự tập luyện (cho ngựa trước cuộc thi...)
  (thông tục) sự lo ngại, sự lo lắng
  to be in a sweat
  lo lắng
  old sweat
  (từ lóng) lính già
  all of a sweat
  (thông tục) ướt đẫm mồ hôi
  Lo lắng, hoảng sợ
  no sweat
  (thông tục) không sao; không hề gì

  Nội động từ

  Đổ mồ hôi, toát mồ hôi, vã mồ hôi (do làm việc vất vả..)
  Úa ra, rỉ ra (như) mồ hôi
  ( + over) làm việc vất vả, làm việc mệt nhọc
  Bán sức lao động (lấy đồng lương rẻ mạt)
  Sợ hãi, hối hận
  he will sweat for it
  anh ta sẽ hối hận về việc đó
  (thông tục) ở trong tình trạng rất lo lắng

  Ngoại động từ

  Chảy (mồ hôi...), toát (mồ hôi...)
  Làm (ai) đổ mồ hôi; làm (áo...) ướt đẫm mồ hôi
  Lau mồ hôi (cho ngựa)
  Ốp (công nhân) làm đổ mồ hôi sôi nước mắt; bóc lột
  Ủ (thuốc lá)
  Hàn (kim loại)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tra tấn (ai) để bắt khai
  Đun nóng (thịt, rau..); xào
  to sweat out
  xông cho ra mồ hôi để khỏi (cảm...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lo lắng đợi chờ (cái gì); sốt ruột đợi chờ (cái gì...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đứng chờ cho hết (một hàng dài...)
  to sweat blood
  (thông tục) làm đổ mồ hôi sôi nước mắt
  Sốt ruột, bồn chồn e sợ; lo/sợ toát mồ hôi
  sweat something out
  xông (chữa cảm lạnh, sốt..)
  sweat it out
  (thông tục) bồn chồn/lo lắng/sốt ruột chờ đợi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  chất lỏng ngưng

  Y học

  mồ hôi

  Kỹ thuật chung

  đổ mồ hôi
  đốt chảy
  làm đổ mồ hôi
  làm hở
  làm rò
  làm toát mồ hôi (lò đúc)
  hàn
  hàn thiếc
  hàn vẩy
  nóng chảy
  sự chảy nước
  sấy khô
  toát mồ hôi
  tách

  Giải thích EN: The entrapped oil and low-melting waxes that drain off from the filter cake during a dewaxing process.

  Giải thích VN: Dầu bị giữu lại, các loại sáp nóng chảy ở nhiệt thấp được xả ra từ bánh lọc trong quy trình khử sáp.

  tách lỏng

  Kinh tế

  đổ mồ hôi
  sự làm ẩm
  sự thoát mồ hôi
  toát mồ hôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X