• BrE & NAmE /ɪk'spekt/

  hình thái từ

  Thông dụng

  Động từ

  Chờ đợi, trông đợi, mong ngóng, trông chờ, trông ngóng (ai đó, việc gì đó)
  Liệu trước, đoán trước, phòng trước (một biến cố)
  Giả thử, cho là (=suppose)
  ngờ
  I didn't expect.
  Tôi không ngờ.

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chờ đợi, hy vọng, kỳ vọng

  Xây dựng

  mong chờ

  Kỹ thuật chung

  chờ đợi
  kỳ vọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X