• /fɔ:ml/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hình thức
  a formal resemblance
  giống nhau về hình thức
  Theo nghi lễ, theo thể thức, theo nghi thức, theo thủ tục; trang trọng
  Đúng lễ thói, đúng luật lệ, ngay hàng thẳng lối
  a formal garden
  một khu vườn ngay hàng thẳng lối
  Chiếu lệ có tính chất hình thức
  Câu nệ hình thức, máy móc; kiểu cách; khó tính
  Chính thức
  a formal call
  một cuộc thăm viếng chính thức, một cuộc thăm viếng theo nghi thức
  (triết học) thuộc bản chất
  formal cause
  ý niệm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hình thức

  Kỹ thuật chung

  hình thức
  formal algebra
  đại số hình thức
  formal axiomatic
  hệ tiên đề hình thức
  formal axiomatics
  hệ tiền đề hình thức
  Formal Description Technique (FDT)
  kỹ thuật mô tả hình thức
  formal implication
  phép tất suy hình thức
  formal inference
  suy luận hình thức
  formal language
  ngôn ngữ hình thức
  formal Lie group
  nhóm Li hình thức
  formal Lie group
  nhóm Lie hình thức
  formal logic
  lôgic hình thức
  formal power series
  chuỗi lũy thừa hình thức
  formal proof
  chứng minh hình thức
  formal relation
  quan hệ hình thức
  formal solution
  nghiệm hình thức
  formal specification
  đặc tả hình thức
  formal system
  hệ hình thức
  formal theory
  lý thuyết hình thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X