• /ək'septid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đã được thừa nhận, đã được công nhận

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  được chấp nhận
  được công nhận
  được thừa nhận

  Kinh tế

  đã chấp nhận
  đã được chấp nhận
  accepted bill
  hối phiếu đã được chấp nhận
  accepted bill
  phiếu khoán đã được chấp nhận
  advice of bill accepted
  giấy báo hối phiếu đã được chấp nhận
  đã nhận thanh toán
  bill accepted
  hối phiếu đã nhận thanh toán
  đã nhận trả
  accepted credit
  thư tín dụng đã nhận trả
  đã tiếp nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X